Skip to main content

GDPR – Så hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna utföra tjänster åt dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

När du köper en tjänst av oss accepterar du också vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner att vi kommunicerar med dig via e-post och/eller telefon.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Vad räknas som personuppgifter?

När du köper en tjänst av oss lämnar du ut personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och vilken relation vi har till dig. Det kan till exempel vara:

Direkt identifierande personuppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Betalinformation

Indirekt identifierande information:

  • Din arbetsplats
  • Din yrkesroll

Vad gör vi med din information?

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå ett avtal, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om eller för att vi ska kunna kommunicera med dig.

Information för att ingå avtal eller utföra tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften, baserat på följande rättsliga grunder:

Syfte med behandlingen: Avtal, genomförande och fakturering av tjänster
Rättslig grund för behandlingen: Avtal

Syfte med behandlingen: Ta betalt för tjänster eller aktiviteter
Rättslig grund för behandlingen: Rättslig förpliktelse

Syfte med behandlingen: Anställa eller anlita medarbetare eller konsulter
Rättslig grund för behandlingen: Rättslig förpliktelse

Syfte med behandlingen: Information och marknadsföring
Rättslig grund för behandlingen: Intresseavvägning

Information för att kommunicera med dig

Vi använder dina personuppgifter i första hand för att kunna kommunicera med dig kring aktuella tjänster som vi har avtalat om att utföra åt dig. Vi kan även skicka nyhetsbrev eller kontakta dig för att få veta hur nöjd du är med tjänster vi har utfört.
Om du inte vill ha information utöver den som är nödvändig i samband pågående tjänst är du välkommen att kontakta oss på info@karlsson-dahl.se.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi i vissa fall behöva dela din information med våra samarbetspartners, för att kunna utföra de uppdrag vi avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert och inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi följer alltid lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.

Dina rättigheter 
Du har rätt att få ut vilken information vi har om dig, rätta eventuella fel samt be oss radera den. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.
Du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Vi delar ut en gratis kopia en gång per år. Välkommen att kontakta oss på +46 340-66 66 50.

Vill du veta mer?
Vi har en utsedd person som är ansvarig för dataskyddsfrågor. Om du har frågor kring vårt integritets- och dataskydd är du välkommen att höra av dig till oss på +46 340-66 66 50. Det går också bra att besöka oss. Karlsson & Dahl Glasmästeri AB, Stormhallsvägen 2, 432 32 Varberg.